E-mail: info@engin.si Telefon: 070 656 011

raziskave v logistiki

Skupina svetovalcev za logistiko v širšem pomenu opravlja operacijske raziskave.
Optimizacija, upravljanje in prediktivna analitika logističnih in proizvodnih procesov:
- logistike
- storitev
- proizvodnje
- zalog
- prodaje

Supply chain managment
Choice managment
Svetovanje za podporo pri odločanju